Ngày 16/01/2015, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã gửi công văn số 141/DKVN-ĐTNL về việc cấp học bổng năm học 2014 cho 40 sinh viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất  với tổng số tiền học bổng là: 400.000.000 đồng. Thời gian tổ chức Lễ trao học bổng sẽ được thông báo sau. (Danh sách sinh viên)