• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
Qua mạng Internet
389  52.5%
Qua người thân
213  28.7%
Qua bạn bè
139  18.8%

Số người tham gia bình chọn  :  741
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ tư, 13 Tháng 8 2014 09:12
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 03 Tháng 9 2019 13:12

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla