• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
Qua mạng Internet
408  52.9%
Qua người thân
222  28.8%
Qua bạn bè
141  18.3%

Số người tham gia bình chọn  :  771
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ tư, 13 Tháng 8 2014 09:12
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ năm, 05 Tháng 11 2020 02:50

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla