• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
Qua mạng Internet
399  52.5%
Qua người thân
220  28.9%
Qua bạn bè
141  18.6%

Số người tham gia bình chọn  :  760
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ tư, 13 Tháng 8 2014 09:12
Lần bình chọn cuối cùng  :  Chủ nhật, 12 Tháng 7 2020 22:00

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla