• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Chương trình đào tạo của các Ngành/Chuyên ngành xem chi tiết tại đây

Chương trình đào tạo 5 năm

Tên Khoa Tên Chuyên ngành
Đại học Cao đẳng
Cơ điện Điện khí hoá Điện khí hoá
Điện - Điện tử  
Hệ thống điện  
Máy và thiết bị mỏ Máy và thiết bị mỏ
Tự động hoá Tự động hoá
Máy và Tự động thủy khí  
Công nghệ Chế tạo máy  
Công nghệ thông tin Tin địa chất  
Khoa học máy tính ứng dụng  
Tin kinh tế  
Mạng máy tính  
Tin học mỏ  
Công nghệ phần mềm Công nghệ phần mềm
Tin trắc địa  
Khoa học và Kỹ thuật Địa chất Địa chất công trình - Địa kỹ thuật Địa chất
Địa chất
Nguyên liệu khoáng
Địa chất thủy văn - Địa chất công trình
Dầu khí Địa chất dầu khí  
Địa vật lý
Khoan khai thác
Khoan thăm dò - Khảo sát
Lọc hoá dầu
Thiết bị dầu khí
Kinh tế & QTKD Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh dầu khí
Quản trị kinh doanh mỏ
Kế toán Kế toán
Kế toán tài chính công  
Mỏ Khai thác Khai thác
Tuyển khoáng
Tuyển - luyện quặng kim loại
Môi trường Địa sinh thái - Công nghệ môi trường Kỹ thuật môi trường
Kỹ thuật môi trường
Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai Trắc địa ảnh,Viễn thám và Hệ thông tin địa lý  
Bản đồ  
Trắc địa Trắc địa
Địa chính Địa chính
Quản lý đất đai  
Trắc địa mỏ - Công trình  
Xây dựng Xây dựng dân dụng và công nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Xây dựng hạ tầng cơ sở  
Xây dựng công trình ngầm và mỏ Xây dựng công trình ngầm và mỏ
Xây dựng công trình mỏ  
Xây dựng công trình ngầm  

Chương trình đào tạo 4 năm

 

TT Mã Ngành Tên Ngành Kế hoạch đào tạo Danh mục tự chọn
1 7340101 Quản trị kinh doanh Chi tiết Chi tiết
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng Chi tiết Chi tiết
3 7340301 Kế toán Chi tiết Chi tiết
4 7440201 Địa chất học Chi tiết Chi tiết
5 7480201 Công nghệ thông tin Chi tiết Chi tiết
6 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học Chi tiết Chi tiết
7 7520103 Kỹ thuật cơ khí Chi tiết Chi tiết
8 7520201 Kỹ thuật điện Chi tiết Chi tiết
9 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Chi tiết Chi tiết
10 7520320 Kỹ thuật môi trường Chi tiết Chi tiết
11 7520501 Kỹ thuật địa chất Chi tiết Chi tiết
12 7520502 Kỹ thuật địa vật lý Chi tiết Chi tiết
13 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ Chi tiết Chi tiết
14 7520601 Kỹ thuật mỏ Chi tiết Chi tiết
15 7520604 Kỹ thuật dầu khí Chi tiết Chi tiết
16 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng Chi tiết Chi tiết
17 7580201 Kỹ thuật xây dựng Chi tiết Chi tiết
18 7580211 Địa kỹ thuật xây dựng Chi tiết Chi tiết
19 7850103 Quản lý đất đai Chi tiết Chi tiết

 

Tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
 

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla