• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Nhà trường tổ chức phát bằng cho sinh viên được xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2014 từ 06/04/2015-18/04/2005 tại phòng C203 nhà C12 tầng (chi tiết thông báo)

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla