• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Phòng Đào tạo thông báo các sinh viên thuộc diện xử lý học tập năm học 2014-2015 có thắc mắc cần làm đơn theo mẫu (mục biểu mẫu trang dtdt.humg.edu.vn)trình BCN Khoa và gửi Phòng ĐTĐH trước ngày 06/04/2015

(Chi tiết thông báo)

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla