• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Trường đại học Mỏ- Địa chất thông báo:

Các sinh viên hệ Đại học thuộc diện xử lý thôi học của học kỳ 1 năm học 2014-2015 được chuyển xuống học hệ Cao đẳng hoặc tại chức nếu bản thân sinh viên có nguyện vọng.

(xem chi tiết thông báo)

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla