• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Ngày 14/01/2015, Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số 132 về việc cho phép Trường Đại học Mỏ - Địa chất đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy ngành Quản lý đất đai; Mã số 52850103 (Chi tiết quyết định).  

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla