• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Thực hiện công tác khảo thí học kỳ I năm học 2014-2015, phòng ĐTĐH đã gửi điểm thi lần 1 về các bộ môn và công bố trên trang www.daotao.humg.edu.vn 11/13 học phần khảo thí.

Từ ngày 19/01/2015 đến ngày 22/01/2015 phòng ĐTĐH sẽ nhận đơn phúc khảo (mẫu đơn) tại Phòng 2.02- Gặp cô Mai.

Với học phần Tin học đại cương, kết quả thi sẽ được công bố ngày 22/01/2015, hạn nộp đơn phúc khảo hết ngày 27/01/2015. (Chi tiết thông báo

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla