• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Thực hiện thông báo số 394/TB-BGDĐT, ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo, phòng Đào tạo Đại học đề nghị các Khoa, bộ môn bổ sung tên các học phần do đơn vị mình quản lý bằng tiếng Anh (theo mẫu).

Bản cứng gửi về: C. Vân (P2.03) phòng Đào tạo Đại học, trước 17h ngày 15/9/2016

Bản mềm (file excel) gửi vào địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Cơ sở dữ liệu và file mẫu (download tại đây)

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, bộ môn thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla