• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Để triển khai các phân hệ quản lý của phần mềm Edusoft.Net đề nghị các đơn vị có liên quan cử cán bộ trực thuộc tham gia đầy đủ. (Chi tiết thông báo)

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla