• img_6.jpg
  • img_8.jpg

1. Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhóm GX (Chi tiết)

2. Danh sách và chỉ tiêu các Trường đại học trong nhóm GX (Chi tiết)

3. Phương thức xét tuyển nhóm GX (Chi tiết)

4. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển (Chi tiết)

5. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển (Chi tiết)

6. Website nhóm GX: http://tsgx.vn

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla