• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Nhà trường triển khai Bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ giảng dạy trong trường theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam A2 và B1. Các cán bộ có nhu cầu tham gia lớp học này đăng ký trực tuyến tại địa chỉ dtdh.humg.edu.vn từ ngày 06/01 đến ngày 11/01/2016.

Thời gian học dự kiến từ ngày 18/01/2016

Trên cơ sở số lượng đăng ký, phòng Đào tạo Đại học phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ và bộ môn Ngoại ngữ sẽ tổ chức rà soát phân loại xếp lớp phù hợp với năng lực (cán bộ tham gia chương trình đào tạo này sẽ được miễn phí học phí và được cấp tài liệu học)

Đăng ký học tại đây

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla