• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Nhà trường triển khai thí điểm đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên các khóa 56, 57 khối kỹ thuật và các khóa 57,58 khối kinh tế theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam A2, và B1 của đề án ngoại ngữ 2020.

Sinh viên các khóa trên có nhu cầu tham gia lớp học đăng ký trực tuyến tại địa chỉ dtdh.humg.edu.vn từ ngày 06/01/2016 đến ngày 11/01/2016.

Trên cơ sở số lượng đăng ký, Phòng ĐTĐH phối hợp với Bộ môn Ngoại ngữ sẽ tổ chức phân loại xếp lớp phù hợp với năng lực. Thời gian học sẽ được thông báo sau

 (Các sinh viên tham gia chương trình đào tạo này sẽ được cấp tài liệu học)

Đăng ký bồi dưỡng ngoại ngữ

 

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla