• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Phòng ĐTĐH thông báo lịch đăng ký xét TN trực tuyến đợt 2 cho các sinh viên đã bảo vệ TN thiếu các chứng chỉ Thể dục, Quân sự, và chưa đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học từ ngày 22/10-30/10/2015 (Chi tiết thông báo) tại địa chỉ: daotao.humg.edu.vn

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla