• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Phòng ĐTĐH đề nghị các khoa, bộ môn trong toàn trường kiểm tra lại khối lượng giảng dạy của đơn vị mình theo thông báo (Chi tiết thông báo)

Khối lượng giảng dạy sẽ được gửi về từng đơn vị theo địa chỉ Email tương ứng do nhà trường thiết lập cho các đơn vị.

 

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla