• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đã bảo vệ tốt nghiệp/ thi tốt nghiệp nhưng chưa hoàn thành các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và chưa đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học. Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch đăng ký học phần chưa hoàn thành cho sinh viên nợ như sau:

1. Thời gian: 17/08/2015 đến 23/08/2015 đăng ký tại đây
2. Từ 25/08/2015 đến 27/08/2015 Sinh viên nợ đã đăng ký tới phòng 2.02 để hoàn tất các thủ tục mở lớp

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla