• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Phòng ĐTĐH thông báo kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần tại Hà Nội (Chi tiết thông báo):

  • Các đơn vị và giảng viên phụ trách học phần chưa thực hiện khảo thí chủ động cho sinh viên thi lần 1 trước ngày 08/08/2015, bố trí thi lần 2 (nếu có) và nhập điểm thi lần 2 trước ngày 25/8/2015;
  • Kế hoạch thi lần 2 các học phần thuộc khoa Đại cương, Lý luận chính trị và các học phần khảo thí sẽ được thông báo sau;
  • Đối với học phần khảo thí: tổ chức thi lần 1 và chấm thi tập trung cho các học phần đã tiến hành khảo thí trong HK1 và HK2 NH2014-2015 (kế hoạch kèm theo). Bộ môn lập danh sách bố trí cán bộ coi thi (mẫu kèm theo), nộp bộ đề thi - đáp án cho Phòng ĐTĐH; nhập điểm thành phần B, C (b1, b2, b3, c1, c2) trực tuyến trước ngày 06/8/2015.

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla