• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Bộ phận khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi khảo thí các học phần (điều chỉnh Học phần Địa chất công trình), lịch thi này thay thế cho lịch thi đã thông báo trước đây. (Lịch thi chi tiết)

 

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla