• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên trong việc giao tiếp, giải quyết các thủ tục liên quan đến công tác Đào tạo Đại học. Phòng Đào tạo Đại học thông báo (Chi tiết thông báo):

1.      Các công việc giải quyết tại Bộ phận một cửa, phòng P1.03 nhà C12 tầng:

·         Cấp bảng điểm, xác nhận kết quả học tập (3 -7 ngày);

·         Chứng nhận bảo vệ tốt nghiệp (7 ngày);

·         Mở lớp học phần (3 ngày);

·         Nghỉ học tạm thời và nhập học trở lại (7 ngày);

·         Chuyển hệ đào tạo: Đại học sang Cao đẳng, Vừa làm vừa học (7 ngày);

·         Hoãn thi kết thúc học phần (1 ngày);

·         Đăng ký thi lại (1 ngày);

·         Mật khẩu truy cập Edusoft Web (1 - 3 ngày);

·         Công lệnh, quyết định đi thực tập (7 ngày);

·         Xác nhận học phần tương đương (3 - 7 ngày);

·         Rút bớt học phần (xem kết quả trên mạng).

2.      Các công việc khác

Đối với các công việc khác, Sinh viên đến Khoa chủ quản (quản lý sinh viên, quản lý học phần ) để liên hệ. Trường hợp có sai sót hoặc cần phối hợp xử lý thì giáo vụ khoa trực tiếp gặp cán bộ chuyên trách phòng Đào tạo Đại học để giải quyết.

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla