• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2014-2015 từ ngày 09/5/2015-20-5/2015 (Chi tiết thông báo)

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla