• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Để tổ chức hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 28, toàn bộ Giảng viên, sinh viên tại điểm học Hà nội được nghỉ học ngày 06/05/2015 để tham gia hội nghị tại các tiểu ban chuyên môn (Chi tiết thông báo

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla