• img_6.jpg
  • img_8.jpg

CVC. ThS Đặng Thị Hồng Vân ( Văn thư)

 

CVC. ThS Nguyễn Tuấn Thành ( Tuyển sinh)

 

CV.CN Nguyễn Thị Thanh Thủy ( Quản lý đầu ra)

 

CV.ThS Nguyễn Văn Đức ( Kế hoạch)

 

CV.ThS Bùi Thị  Mai (Giáo trình bài giảng; Một cửa )

 

CV. CN Phạm Thị Nguyên (Quản lý điểm; Một cửa)

 

CV. KS Lại Kim Cương (Quản lý điểm; Một cửa; Quản lý đầu ra)

 

CV. KS Nguyễn Quốc Dũng (Quản lý điểm; Tuyển sinh; Một cửa)

 

CV. KS Đào Duy Nam ( Quản lý điểm; Một cửa)

 

CV. ThS Hồ Văn Quân ( Kế hoạch; Một cửa)

 

CV. CN Nguyễn Thị Minh Thu ( Một cửa)

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla