• img_6.jpg
  • img_8.jpg

Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 (Chi tiết thông báo)

Sinh viên đã tốt nghiệp đăng ký nhận bằng trực tuyến tại địa chỉ: dtdh.humg.edu.vn/vanbang

Nhận bằng tốt nghiệp tại phòng C2.03 nhà C12 tầng gặp cô Vân

Mẫu ủy quyền tại đây

 

 

Tham dò ý kiến

Bạn biết trường Đại học Mỏ - Địa chất qua kênh thông tin nào?
 

Liên kết website

Designed by Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Sử dụng mã nguồn Joomla